Probavni sustav

Cement, dentin I

Preparat je dio korijena zuba (izbrusak). Osnovu korijena zuba gradi dentin, substantia eburnea prekriven cementom, cementum. U preparatu je zbog načina pripreme vidljiv samo anorganski dio tkiva. Na preparatu se mogu vidjeti uzdužno položeni dentinski kanalići prekriveni celularnim cementom. Na granici dentina i cementa nalazi se Tomsov zrnati sloj - tamnije obojeno zrnato područje nepravilno mineraliziranog dentina. Periferno od njega je homogeni sloj koji odgovara hijalinom dentinu. Na njega se nastavlja cement koji sadrži lakune cementocita. Kanalići koji izlaze iz lakuna, a koji in vivo sadržavaju izdanke cementocita, orijentirani su prema vanjskoj površini zuba. Između lakuna u cementu vidljivi su paralelno položeni kanalići koji su za života ispunjeni Sharpejevim vlaknima periodonta.