Probavni sustav

Cement, dentin II

Preparat je dio korijena zuba (izbrusak). Osnovu korijena zuba gradi dentin, substantia eburnea prekriven cementom, cementum. U preparatu je zbog načina pripreme vidljiv samo anorganski dio tkiva. Na preparatu se mogu vidjeti uzdužno položeni dentinski kanalići prekriveni acelularnim cementom. Na granici dentina i cementa nalazi se Tomsov zrnati sloj - tamnije obojeno zrnato područje nepravilnog dentina. Periferno od njega je homogeni sloj koji odgovara hijalnom dentinu. Na njega se nastavlja cement - dio mineralizirane homogene tvari.