Probavni sustav

Dentin

Preparat je dio korijena zuba (izbrusak). Osnovu korijena zuba gradi dentin, substantia eburnea. Na preparatu se mogu vidjeti uzdužno i poprečno presječeni dentinski kanalići. U preparatu je zbog načina pripreme vidljiv samo anorganski dio dentina.