Vezivno tkivo

Elastična hrskavica I

Preparat je uška, auricula (HE). U osnovi uške nalazi se izdužena pločica elastične hrskavice okružene rahlim vezivnim tkivom perihondrija. Na većem povećanju se između pojedinih nakupina hondrocita - izogenih skupina može uočiti mreža crveno obojanih elastičnih vlakana u međustaničnom matriksu.