Vezivno tkivo

Gusto formirano vezivno tkivo I

Preparat je tetiva, tendum (HE). Na uzdužnom presjeku vidljivi su snopovi kolagenih vlakana, valovitog toka između koji se nalazi rahlo vezivno tkivo - peritendineum internum. Unutar snopa, između pojedinih vlakana nalaze se izdužene jezgre tenocita. Vanjska površina prekrivena je s rahlim vezivom - peritendineum externum.