Vezivno tkivo

Gusto formirano vezivno tkivo II

Preparat je tetiva, tendum (HE). Na poprečnom presjeku vidljivi su snopovi kolagenih vlakana i tenocita, između koji se nalazi rahlo vezivno tkivo - peritendineum internum. Vanjska površina prekrivena je s rahlim vezivom - peritendineum externum.