Vezivno tkivo

Hijalina hrskavica

Preparat je dušnik, trahea (HE). U srednjem djelu preparata nalazi se ploča hrskavičnog tkiva. Radi se o hijalinoj hrskavici koja na površini ima sloj rahlog vezivnog tkiva ili perihondrij. Na većem povećanju mogu se uočiti izogene skupine stanica koje čine hondrociti smješteni u lakunama okruženi slojem tamno obojenog međustaničnog matriksa - čahura. Prostor između izogenih skupina je svjetlo obojen homogeni matriks - interteritorij.