Probavni sustav

Tanko crijevo

Preparat je presjek kroz stijenku tankog crijeva, područje ileuma, intestinum tenue, ileum (HE). Na preparatu je prostim okom moguće vidjeti Kerckringove kružne nabore podsluznice - plicae circulares. Na većem povećanju vidljivo je da sluznica tankog crijeva ima nabore, crijevne resice - villi intestinales, prekrivene jednoslojnim cilindričnim epitelom. Epitelne stanice - enterociti imaju na svojoj površini prugasti rub (microvilli). Između enterocita nalaze se vrčaste stanice. Crijevne resice izgrađuje epitel i lamina proprija. U građi resica ne sudjeluje lamina mucularis mucosae. Između resica otvaraju se jednostavne tubulusne žlijezde - Lieberkühnove kripte koje se pružaju cijelom debljinom lamine proprije do lamine muscularis mucosae. Enterociti u žlijezdama nemaju prugastog ruba. U dnu žlijezdi nalaze se Panethove stanice s velikim eozinofilnim granulama.
S vanjske strane podsluznice nalaze se slojevi glatke muskulature - tunica muscularis te na površini tunica serosa građena od sloja vezivnog tkiva na kojem leži mezotel, jednoslojni pločasti epitel.