Probavni sustav

Jednjak II

Preparat je poprečni presjek druge 1/3 ili srednjeg dijela jednjaka, oesophagus (HE). Na preparatu je vidljivo da stijenku jednjaka grade sljedeći slojevi (iz unutra prema van): 1. sluznica (tunica mucosa): lamina epithelialis - mnogoslojni pločasti neoroženi epitel, lamina propria - rahlo vezivno tkivo, s dosta limfatičnog tkiva, lamina muscularis mucosae - poprečno presječeni snopovi glatkih mišićnih vlakana; 2. posluznica (tella submucosa): rahlo vezivno tkivo u kojem je moguće vidjeti nakupinu mukoznih žlijezdi gll. oesophageae; 3. mišićnica (tunica muscularis) građena od snopova skeletnih mišićnih stanica između kojih se nalaze nakupine glatkih mišićnih stanica odvojenih vezivnim tkivom; 4. vanjski sloj (tunica adventitia) rahlog vezivnog tkiva.