Imunosni sustav

Koštana srž

Preparat je crvena košta srž, medulla ossium rubra (dekalcinacija, HE). U preparatu se između crveno obojanih koštanih gredica može vidjeti crvena koštana srž. Srž je građena od strome (retikulinske stanice i vlakana) koja je u preparatu prekrivena hematopoetskim tračima od različitih razvojnih faza eritrocita i leukocita. Na većem povećanju mogu se uočiti velike multinuklearne stanice - megakariociti, stanice od kojih nastaju trombociti. U preparatu se vidi i veći broj sinusoidnih kapilara i nešto masnih stanica.