Vezivno tkivo

Koštano tkivo I

Preparat je pločica koštanog tkiva kompaktne kosti (izbrusak). Mogu se uočiti osteoni koje čine poprečno presječeni Haversovi kanali okruženi lamelama između kojih se nalaze lakune osteocita. Pojedini Haversovi kanali međusobno su spojeni poprečno postavljenim Volkmanovim kanalima. Kako je u preparatu prikazan samo anorganski dio koštanog tkiva kanali i lakune su prazni jer su stanice uništene tijekom pripreme preparata. Preparat je neobojan.