Vezivno tkivo

Koštano tkivo II

Preparat je poprečno presječena dijafiza duge kosti (dekalcinacija + HE). Samu dijafizu izgrađuje koštano tkivo u kojem je moguće uočiti osteone: Haversov kanal okružen lamelama između kojih se nalaze lakune s osteocitima. Lamele izgrađuju debela kolagena vlakna koja im daju homogenu crvenu boju. U šupljini dijafize nalazi se koštana srž. Na vanjskoj površini koštanog tkiva nalazi se sloj vezivnog tkiva - periost, dok je na granici prema koštanoj srži endost. Ispod periosta su vidljive vanjske a ispod endosta unutarnje generalne lamele koštanog tkiva.