Krvožilni sustav

Krvne žile I

Preparat je poprečni presjek arterije, vene i živca (HE). Stijenku arterije izgrađuje tunica intima: sloj endotela, subendotelni sloj rahlog veziva lamine proprije i valovita, crveno obojana elastična membrana (membrana elastica interna); tunica media: debeli snopovi glatkih mišićnih stanica; tunica externa: sloj rahlog vezivnog tkiva kojim je arterija srasla s okolinom. Na preparatu se može uočiti veći broj vena. Njihova stijenka je građena od sljedećih slojeva - tunica intima: sloj endotela i rahlog veziva lamine proprije; tunica media: tanki snopovi glatkih mišićnih stanica; tunica externa: deblji sloj rahlog vezivnog tkiva i glatkih mišićnih stanica, kojim je vena srasla s okolinom. Unutar dvije vene mogu se uočiti duplikature tunike intime - venski zalisci, prekriveni s obje strane endotelom.
Na preparatu je vidljiv i poprečno presječen živac okružen vezivnim tkivom.