CNS i PNS

Mali mozak II

Preparat je poprečni presjek kroz mali mozak, cerebellum (impregnacija srebrom). Na malom povećanju uočavaju se brazde i vijuge, sulci i girusi malog mozga te određeni raspored sive i bijele tvari unutar njih, koji podsjeća na razgranatu krošnju drveta i naziva se drvo života ili arbor vitae. Površina malog mozga prekrivena je mekom moždanom ovojnicom - piom mater. Na površini se nalazi kora ili siva tvar građena od tri dobro definirana sloja (idući od površine prema unutra): molekularni sloj, stratum moleculare, sloj Purkinjeovih stanica, stratum gangliosum, te zrnati sloj, stratum granulosum. U molekularnom sloju vidljive su jezgre košarastih i zvjezdastih stanica i neuropil - gusta mreža vlakana stanica molekularnog sloja kao i vlakana stanica koje se nalaze u zrnatom sloju te dendrita Purkinjeovih stanica. Stratum gangliosum čini jedan sloj velikih Purkinjeovih stanica čiji se dendriti granaju u molekularnom sloju a akson odlazi u zrnati sloj. Na velikom povećanju oko Purkinjeovih stanica mogu se uočiti "košarice" koje ih okružuju. Radi se o kolateralnim izdancima aksona košarastih stanica koji čine mreže oko perikariona Purkinjeovih stanica. Vlakna su dobro uočljiva jer se ovom metodom bojanja boje crno. Zrnati sloj izrađuju brojne zrnate i Golgijeve stanice kao i živčana vlakna. U cijeom području sive tvari nalazimo brojne krvne kapilare. U području bijele tvari nalazimo mijelinizirana živčana vlakna koja se ovom metodom oboje tamno smeđe do crno tako da cijelo područje bijele tvari izgleda tamno.