Membranska osifikacija

Membranska osifikacija

Preparat je HE bojanje.U dubljim slojevima uočavaju se centri okoštavanja različitih veličina. U njima su uočljivi osteociti u lakunama,dok se na rubu centra okoštavanja nalazi jedan sloj stanica koji čine osteoblasti. U rahlom tkivu, koje okružuje već formiranu kost, nalaze se brojne kapilare.