Epitelno tkivo

me

Mnogoslojni cilindrični epitel

Preparat je očna spojnica, conjuctiva palpebrae (HE). Površina je prekrivena mnogoslojnim cilindričnim epitelom građenim od više slojeva cilindričnih stanica među kojima se nalaze vrčaste stanice, a leži na rahlom vezivu.


Trenutno nema skeniranog preparata očne spojnice.