Oko

me

Stražnji segment oka III

Na preparatu je vidljiv stražnji segment oka (HE). U području mrežnice nalazi se dio koji se naziva žuta pjega, macula lutea ili fovea centralis. Na tom su mjestu unutarnji slojevi mrežnice razmaknuti sve do sloja štapića i čunjića. Kako svjetlost na tom mjestu podražuje direktno nastavke čunjiće (štapića na tom mjestu nema) to je mjesto najoštijega vida.


Trenutno nema skeniranog preparata na kojem se vidi žuta pjega.