Vezivno tkivo

Vezivna hrskavica

Preparat je pločica meniskusa, meniscus (HE) građena od vezivne hrskavice. Radi se o nakupini gusto složene mreže debelih kolagenih vlakana između kojih možemo uočiti područja hijaline hrskavice - nakupine hondrocita okružene malim slojem međustaničnog matriksa.