Oko

me

Vjeđa

Preparat je vjeđa, palpebra (HE). Unutarnja površina je prekrivena spojnicom, conjunctiva palpebrae, građenom od mnogoslojnog cilindričnog epitela s brojnim vrčastim stanicama, koji leži na rahlom vezivu. U vezivu se nalazi čvrsta tarzalna ploča građena od gustog vezivnog tkiva. S vanjske strane je prekriva koža koja je bogata rahlim vezivnim tkivom i elastičnim vlaknima. Na rubu se nalaze trepavice. U vjeđama se u tarzalnoj ploči nalazi veći broj Meibomovih žlijezdi lojnica koje nisu u vezi s dlakama, Zeisove lojnice povezane s trepavicama te Mollove žlijezde apokrinog tipa lučenja koje svoj sekret izbacuju u folikule trepavica.


Trenutno nema skeniranog preparata vjeđe