Probavni sustav

Želudac

Preparat je dio stijenke tijela želuca, corpus ventriculi (HE). Vidljivo je da sluznicu želuca prekriva jednoslojni cilindrični epitel koji se utiskuje duboko u laminu propriju čineći želučane jamice. U svaku od njih se otvara nekoliko razgranatih tubulusnih želučanih žlijezdi, gll. gastricae propriae, koje ispunjavaju cijelu debljinu lamine proprije, tako da se retikularno vezivo koje je izgrađuje gotovo ne može uočiti. Žlijezde se pružaju do lamine muscularis mucosae. Ispod nje je podsluznica (tella submucosa) građena od rahlog vezivnog tkiva te mišićnica (tunica muscularis) građena od snopova glatkih mišićnih stanica odvojenih vezivnim tkivom.
Na velikom povećanju mogu se uočiti pojedini tipovi stanica koje izgrađuju želučane žlijezde: u području vrata (gornji dio žlijezdi) nalaze se svijetle, niske cilindrične nediferencirane stanice, zatim mukozne stanice vrata nepravilna oblika s bazalno smještenom jezgrom, te obložne ili parijetalne stanice - velike okrugle stanice eozinofilne citoplazme, s okruglom jezgrom. U području bazalnog dijela žlijezdi nalazimo nešto obložnih stanica, te glavne ili zimogene stanice bazofilne citoplazme sa sekretnim zrncima. U bazalnom području nalaze se još i enteroendokrine stanice koje se u HE preparatu ne mogu vidjeti.