Endokrini sustav

Hipofiza

Preparat je hipofiza, gl. pituitaria (HE). Na djelu površine nalazi se vezivna čahura koja u parehim pruža nešto vezivnotkivnih tračaka. Parenhim ima tri djela. Tamniji dio predstavlja adenohipofizu, građenu od tračaka i nakupina žljezdanih stanica uz krvne kapilare. Stanice imaju različiti afinitet prema histološkim bojama te se dijele na kromofobne - blijedo obojene stanice; te kromofilne, koje su bazofilne ili eozinofilne. Srednji dio organa je pars intermedija - građena od tračaka blijedih stanica i većeg broja različito velikih cista (ostaci Rathkeove vreće). Svijetli dio preparata je neurohipofiza građena od aksona jezgara hipotalamusa, pituicita - posebnih glija stanica te brojnih kapilara.