Probavni sustav

Jednjak I

Preparat je poprečni presjek prve 1/3 jednjaka, oesophagus (HE). Na preparatu je vidljivo da stijenku jednjaka grade sljedeći slojevi (iz unutra prema van): 1. sluznica (tunica mucosa): lamina epithelialis - mnogoslojni pločasti neoroženi epitel, lamina propria - rahlo vezivno tkivo, lamina muscularis mucosae - poprečno presječeni snopovi glatkih mišićnih vlakana; 2. posluznica (tella submucosa): rahlo vezivno tkivo u kojem je moguće vidjeti nakupinu mukoznih žlijezdi, gll. oesophageae; 3. mišićnica (tunica muscularis) građena od snopova skeletnih mišićnih stanica koje čine unutarnji kružni i vanjski uzdužni sloj odvojeni vezivnim tkivom; 4. vanjski sloj (tunica adventitia) rahlog vezivnog tkiva.