Probavni sustav

Debelo crijevo

Preparat je presjek kroz stijenku debelog crijeva, intestinum crassum, colon (HE). Sluznicu debelog crijeva izgrađuje jednoslojni cilindrični epitel - enterociti, između kojih se nalazi veliki broj vrčastih stanica. Lamina proprija ispunjena je velikim brojem jednostavnih tubuloznih žlijezdi - Lieberkühnove kripte (na uzdužnom i poprečnom presjeku) koje se pružaju do laminae muscularis mucosae. U preparatu su vidljivi i limfni čvorići koji okružuju bazalne djelove žlijezdi. U posluznici - tella submucosa građenoj od rahlog vezivnog tkiva nalaze se pojedinačni limfociti. Periferno od podsluznice nalazi se mišićnica građena od snopova glatkih mišićnih stanica, tunica muscularis i to njen unutarni kružni sloj. Na rubnom djelu praparata može se vidjeti dio vanjskog uzdužnog sloja mišićnice - taenia coli te tunica serosa građena od sloja vezivnog tkiva na kojem leži mezotel, jednoslojni pločasti epitel.