Opća embriologija

Korionske resice

Preparat je dio posteljice s poprečno presječenim korionskim resicama, chorion villi (HE) okružene krvlju majke. Unutrašnjost resica izgrađuje mezenhim s krvnim kapilarama u kojima se nalazi krv ploda. Površinu resica prekrivaju dva sloja trofoblasta; površni – syncytiotrophoblast i unutrašnji - cytotrophoblast koji je u nekim resicama jače, a u drugim slabije razvijen. Na površini chorionskih resica nataložen je placentalni fibrinoid, eozinofilna masa koja zadebljava placentalnu barijeru.