Imunosni sustav

Limfni čvor

Preparat je limfni čvor, nodus lymphaticus (HE). Limfni čvor je obavijen vezivnotkivnom čahurom od koje se prema unutrašnjosti pružaju trabekule. Parehim je podijeljen u područje kore, cortex, i srži, medulla. Čahuru od kore dijeli svjetlije područje supkapsularnog sinusa koji se nastavlja u intermedijarne sinuse koji prate tijek trabekula. Kora se sastoji od dva djela: vanjska kora koju gradi mreža retikularnih stanica i vlakana između kojih se nalaze limfociti koji formiraju okrugle limfne čvoriće, te unutrašnja kora u kojoj su limfociti difuzno raspoređeni. Srž je građena od sržnih tračaka limfnog tkiva i sržnih sinusa koji se nastavljaju na intermedijarne sinuse.