Dišni sustav

Nos - respiratorna regija

Preparat je uzdužni presjek kroz respiratorni dio nosa, regio respiratoria nasi (HE). Vide se nosna pregrada i pojedine nosne školjke. Površina nosne pregrade i nosnih školjki prekrivena je višerednim cilindričnim epitelom s jezgrama cilindričnih stanica složenim u 2-3 reda. Između cilindričnih epitelnih stanica nalaze se vrčaste stanice (jednostanične endoepitelne žlijezde). Na većem povećanju mogu se uočiti trepetljike na apikalnoj površini cilindričnih stanica. Na velikom povećanju uočava se debela bazalna membrana koja odvaja epitel od veziva na kojem leži. Ispod epitela, u vezivu lamine proprije nalaze se nakupine limfatičnog tkiva, mješovitih seromukoznih žlijezdi, gll. nasales, te veliki spletovi vena - spužvasta tijela nosa. Lamina proprija se nastavlja u perihondrij na onim dijelovima nosne pregrade i školjki čiju osnovu izgrađuje hijalina hrskavica, ili u periost na dijelovima kojima osnovu čini koštano tkivo.