Oko

Prednji segment oka

Na preparatu se može uočiti histološka građa pojedinih struktura prednjeg segmenta oka (HE).
Rožnica, cornea, prozirni je prednji dio je vanjske očne ovojnice. Građena je od 5 slojeva: 1.mnogoslojni pločasti epitel (5 -6 slojeva stanica) čije površne stanice imaju mikrovile; 2. Bowmanova membrana, homogeni sloj bez stanica od kolagenih vlakana i zgusnute osnovne tvari; 3. stroma građena od većeg broja lamela od kolagenih vlakanaca koja se križaju pod pravim kutem, s nešto fibroblasta i amorfne glikoproteinske osnovne tvari; 4. Descemetova membrana, homogena masa s nešto kolagenih vlakanaca; 5. endotel prednje očne sobice, jednoslojni pločasti epitel mezenhimskog porijekla.
Cilijarno tijelo, corpus ciliare, dio je srednje očne ovojnice. Izgrađuje ga orbiculus ciliaris - glatki dio koji počinje na nazubljenoj liniji, ori serrati i pruža se prema naprijed te ciliarni nastavci, processus ciliares, koji izgrađuju coronu ciliaris. Osnova cilijarnog tijela je cilijarni mišić trokutastog oblika (na poprečnom presjeku) okružen rahlim vezivnom s mnogo elastičnih vlakana, melanocita i krvnih žila. Površina cilijarnog tijela koja gleda prema staklovini, leći i stražnjoj očnoj sobici prekrivena je slijepim djelom mrežnice. Mrežnica je na tom djelu izgrađena od dva sloja epitelnih stanica: vanjski, pigmentirani, stratum pigmenti corporis ciliaris te unutarnji nepigmentirani, pars ciliaris retinae koji sudjeluju u lučenju očne vodice. Ta dva epitelna sloja dodiruju se svojim apikalnim plohama koje su međusobno spojene dezmosomima. Na bazalnu laminu unutarnjeg sloja nastavljaju se vlakna koja spajaju cilijarne nastavke s ekvatorom leće, fibre zonulares, građene kao ositalanska vlakna veziva.
Šarenica, iris, dio je srednje očne ovojnice koji čini blendu u frontalnoj ravnini ispred leće oka sa šupljinom zjenice ili pupile u sredini. Prednja površina je isprekidani i neravni sloj fibroblasta i melanocita ispod kojeg se nalazi vezivna stroma. Prvi je sloj vezivnog tkiva s malo krvnih žila i vlakana a bogat stanicama. Slijedi dobro prokrvljeno rahlo vezivno tkivo u kojem se pri pupilarnom rubu šarenice nalazi m. sphincter pupillae, a na cijeloj dužini stražnje strane sloj m. dilatator pupillae. Boja šarenice ovisi o količini melanocita u stromi. Stražnja površina šarenice prekrivena je slijepim djelom mrežnice. Mrežnica je na tom djelu izgrađena od dva sloja epitelnih stanica oba pigmentirana: vanjski, stratum pigmenti iridis te unutarnji, pars iridica retinae. Ta dva epitelna sloja dodiruju se svojim apikalnim plohama koje su međusobno spojene dezmosomima.
Leća, lens cristalina, bikonveksna je tvorba koja je na prednjoj površini prekrivena jednoslojnim kubičnim epitelom i kompletno okružena čahurom. Osnovu leće izgrađuju lećna vlakna.