Opća embriologija

Pupčani tračak

Preparat je pupčani tračak, pupkovina, chorda umbilicalis (HE). Pupčani tračak sadrži dvije arterije debelih stijenki i pravilnog lumena te jednu venu čiji je lumen nepravilan. Na preparatu se vidi i alantois, nepravilna formacija prekrivena kubičnim epitelom. Osnovu pupčanog tračka čini sluzavo vezivno koje okružuje krvne žile i alantois pružajuću im mehaničku zaštitu. Površinu prekriva epitel amniona.