Muški spolni sustav

Sjemenik i pasjemenik

Preparat je, testis i epididymis (HE). U parenhimu testisa nalaze se različito presječeni zavijeni sjemeni kanalići. Unutar kanalića nalaze se stanice spermatogeneze u različitim fazama razvoja te potporne Sertolijeve stanice, stisnte između njih. Kanaliće okružuje lamelarno vezivno tkivo. Između kanalića nalaze se Leidigove intersticijske stanice s velikim jezgrama i crvene citoplazme. Testis okružuje crveno obojana, debela ovojnica od gustog vezivnog tkiva - tunica albuginea. Na jednom je dijelu vezivo isprekidano pukotinastim prostorima obloženim jednoslojnim kubičnim do pločastim epitelom - rete testis. U vezivu oko testisa nalaze se poprečno presječeni kanalići koji pripadaju pasjemeniku. Kanal pasjemenika - ductus epididymidis, pravilnog okruglog ili ovalnog lumena, obložen je s dva sloja stanica: kubične stanice uz bazalnu laminu i cilindrične na površini. Površne stanice na apikalnom polu imaju velike razgranate mikrovile - stereocilije. Kanalići su okruženi vezivnim tkivom bogatim glatkim mišićnim stanicama. Na preparatu su prisutni i višestruko presječeni kanalići glave pasjemenika - ductuli efferentes. Oni imaju nepravilan lumen, jer su obloženi nakupinama kubičnih stanica s trepetljikama (kinocilije) koje se izmjenjuju s onima bez trepetljika, pa je površina valovita.