Uho

Uška I

Preparat je uška, auricula (HE). U osnovi uške nalazi se izdužena pločica elastične hrskavice okružene rahlim vezivnim tkivom perihondrija. Na površini uške se sa svih strana nalazi koža s brojnim dlakama, uz koje su žlijezde lojnice. U vezivu se nalaze i žlijezde znojnice te dosta masnog tkiva.