Uho

Uška II

Preparat je uška, auricula (orcein). U osnovi uške nalazi se izdužena pločica elastične hrskavice okružene rahlim vezivnim tkivom perihondrija. Na većem povećanju se između pojedinih nakupina hondrocita - izogenih skupina može uočiti mreža smeđe obojanih elastičnih vlakana u međustaničnom matriksu. Na površini uške se sa svih strana nalazi koža s brojnim dlakama, uz koje su žlijezde lojnice. U vezivu se nalaze i žlijezde znojnice te dosta masnog tkiva.