CNS i PNS

Veliki mozak

Preparat je dio velikog mozga, cerebrum (HE). Veći dio preparata čini kora velikog mozga građena od sive tvari s brojnim perikarionima živčanih stanica. Tu se nalaze piramidalni i nepiramidalni neuroni (zrnate, zvjezdaste, horizontalne stanice) složeni u šest slojeva koji se na preparatu ne mogu dobro diferencirati.To su idući od površine prema unutra: lamina molecularis, lamina granularis externa, lamina pyramidalis externa, lamina granularis interna, lamina pyramidalis interna i lamina multiformis. Na velikom povećanju može se uočiti trokutasti izgled piramidalnih neurona iz čije baze izlazi akson, a iz stranica dendriti. Na dijelu preparata vidi se bijela tvar ili moždina građena od mijeliniziranih živčanih vlakana. Kako je mijelin otopljen tijekom pripreme preparata vlakna su okružena bijelim prostorom. U cijelom preparatu nalazimo veći broj krvnih kapilara.