Živčano tkivo

Živčano tkivo I

Preparat je leđna moždina, medula spinalis (HE). Na poprečnom presjeku leđne moždine može se uočiti centralni kanal leđne moždine kojeg okružuje područje sive tvari, dok se bijela tvar nalazi periferno. Centralni kanal oblaže jedan sloj kubičnih ependimskih stanica. U sivoj tvari nalaze se perikarioni multipolarnih živčanih stanica, s dobro vidljivom jezgrom i bazofilnom citoplazmom ispunjenom Nisslovim tjelešcima ili tigroidom (nakupine zrnate endoplazmatske mrežice). Oko perikariona nalazi se neuropil kojeg čini mreža živčanih vlakana, glija stanice (mikroglija, astrociti, oligodendrociti) i krvne kapilare. U području bijele tvari nalazimo mijelinizirana živčana vlakna, nešto glija stanica i kapilara. Kako je mijelin otopljen tijekom pripreme preparata vlakna su okružena bijelim prostorom.