Živčano tkivo

Živčano tkivo II

Preparat je leđna moždina, medula spinalis (impregnacija srebrom). Na poprečnom presjeku leđne moždine može se uočiti centralni kanal leđne moždine kojeg okružuje područje sive tvari, dok se bijela tvar nalazi periferno. U sivoj tvari nalaze se tamno obojani perikarioni multipolarnih živčanih stanica sa svjetlim područjem jezgre. Oko perikariona nalazi se neuropil kojeg čini mreža crno obojanih živčanih vlakana, jezgre glija stanice (mikroglija, astrociti, oligodendrociti) i krvne kapilare. U području bijele tvari nalazimo mijelinizirana živčana vlakna, nešto glija stanica i kapilara.